Home

Czym jest handel ?

Czym jest handel ?

Na pytanie czym jest handel najprościej odpowiedzieć w następujący sposób, mianowicie

jest to gospodarczy proces polegający na sprzedaży. Sama sprzedaż oznacza wymianę pewnych dóbr i usług na pieniądze , bądź też na inne dobra i usługi. Podstawowy podział handlu to detaliczny oraz hurtowy. Warto również wyszczególnić handel zagraniczny, jeśli owa wymiana realizowana jest przez firmy znajdujące się w różnych państwach.

Handlować można i bezpośrednio z klientem, jak i przez pośredników czy przez Internet.

Artykuł dzięki: